• Giới thiệu
 • Môi trường giáo dục an toàn, thân thiện dựa trên sự chia sẻ, trách nhiệm và trân trọng của gia đình, nhà trường và các Bé.
 • Tin tức
 • Thông tin hoạt động, thời khóa biểu, thời gian biểu và thực đơn của bé hàng ngày. Các tin giáo dục khác liên quan đến lứa tuổi Mầm non...
 • Tuyển sinh
 • Thông tin tuyến sinh - chế độ học phí cha mẹ cần biết. Quy trình và thủ tục tuyển sinh. Mẫu đơn đăng kí tuyến sinh trực tuyến.
 • Tuyển dụng
 • Thông tin tuyển dụng - chính sách nhân sự của Trường. Mẫu đơn xin việc trực tuyến.
 • Hình ảnh
 • Một số hình ảnh về các hoạt động của Thầy cô và các Bé trường mầm non Hoa Anh Đào.
 • Liên hệ
 • Chi tiết thông tin liên hệ với Ban Giám hiệu và Văn phòng nhà trường.