Thứ tư | 15/09/2010 16:15
GIẤY MỜI HỌP PHỤ HUYNH
BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG MẦM NON HOA ANH ĐÀO

 TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

                   Phụ huynh học sinh:....................................................Lớp:   …..
                   Tới dựBUỔI HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH NĂM HỌC 2010 - 2011
                   Nội dung: Thông báo tình hình của nhà trường và nhiệm vụ năm học 2010 - 2011
                   Thời gian:    7h30’ ngày 18/9/2010 (Thứ bảy)
                   Địa điểm : Tại lớp học
                   Trường Mầm non Hoa Anh Đào - Mỹ Đình 1 - Từ Liêm - Hà Nội.
                           Trân trọng sự có mặt đúng giờ của quý vị để buổi họp thành công.                                                                                                                                                             BAN GIÁM HIỆU
Các bài viết khác
Learn about the design of Hoa Anh Dao Kindergarten School
Tin tức
Trường mầm non Hoa Anh Đào