Thứ năm | 18/04/2013 09:32
Thông báo về việc nghỉ Lễ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
Năm 2013
PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN TỪ LIÊM
TRƯỜNG MẦM NON HOA ANH ĐÀO
-----------------------------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------oOo------
 
                            THÔNG BÁO
                                 (Về việc nghỉ ngày Lễ giỗ Tổ Hùng Vương)
 
          Kính gửi: Các bậc Cha mẹ học sinh trường Mầm non Hoa Anh Đào.
 
 
 
            Thực hiện quy định của Nhà nước về việc nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch). Ban giám hiệu trường Mầm non Hoa Anh Đào xin trân trọng thông báo:
        * Từ thứ sáu ngày 19/4/2013 (Tức ngày 10/3 Âm lịch ) đến hết chủ nhật ngày 21/4/2013( Tức ngày 12/3/2013 Âm lịch) các con học sinh toàn trường nghỉ học.
        * Lớp học thứ bảy ngày 20/4/2013 nghỉ học.
        * Thứ Hai ngày 22/4/2013 các con học sinh đi học bình thường.
                                                                              Hà Nội, Ngày 16 tháng 4 năm 2013
                                                                                      T.M BAN GIÁM HIỆU
                                                                                                                                  Hiệu trưởng
                                                                          Nguyễn Thị Huyền

Learn about the design of Hoa Anh Dao Kindergarten School
Tin tức
Trường mầm non Hoa Anh Đào