Thứ năm | 18/04/2013 09:32
Thông báo về việc nghỉ Lễ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
Năm 2013
PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN TỪ LIÊM
TRƯỜNG MẦM NON HOA ANH ĐÀO
-----------------------------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------oOo------
 
                            THÔNG BÁO
                                 (Về việc nghỉ ngày Lễ giỗ Tổ Hùng Vương)
 
          Kính gửi: Các bậc Cha mẹ học sinh trường Mầm non Hoa Anh Đào.
 
 
 
            Thực hiện quy định của Nhà nước về việc nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch). Ban giám hiệu trường Mầm non Hoa Anh Đào xin trân trọng thông báo:
        * Từ thứ sáu ngày 19/4/2013 (Tức ngày 10/3 Âm lịch ) đến hết chủ nhật ngày 21/4/2013( Tức ngày 12/3/2013 Âm lịch) các con học sinh toàn trường nghỉ học.
        * Lớp học thứ bảy ngày 20/4/2013 nghỉ học.
        * Thứ Hai ngày 22/4/2013 các con học sinh đi học bình thường.
                                                                              Hà Nội, Ngày 16 tháng 4 năm 2013
                                                                                      T.M BAN GIÁM HIỆU
                                                                                                                                  Hiệu trưởng
                                                                          Nguyễn Thị Huyền

Các bài viết khác
Learn about the design of Hoa Anh Dao Kindergarten School
Tin tức
Trường mầm non Hoa Anh Đào